Siyasi Partiler ve Sivil Toplum

Siyasi Partiler ve Sivil Toplum

-Siyasi Partiler Kanunu
Mevcut Siyasi Partiler Kanunu ile partiler; merkeziyetçi, lider odaklı ve üyelerin iradesini delegelere bağlayan temsilî bir kurum noktasındadır. Partimiz yerel ve doğrudan demokrasi araçlarını önemsediği için partilerin üye bazlı politika üretmeleri ve siyasal katılımı üye bazlı gerçekleştirmek için Siyasi Partiler Kanununda gerekli değişiklikleri yaparak, üyelerin iradesinin parti kurulları ve başta yerel yönetimler olarak TBMM’ye yansımasını sağlayacak; bunu yaparken gençler, kadınlar ve dezavantajlı grupların siyasal katılımı için de gerekli hukuksal altyapıyı sağlayacaktır.
-Sivil Toplum Örgütleri
Türkiye’nin siyasi, ekonomik, kültürel konular başta olmak üzere tüm  oplumsal sorunlarının çözümünde ve demokratik değerlerin korunmasında sivil toplum büyük bir öneme sahiptir. Sivil toplum, siyasi partiler de dâhil olmak üzere demokratik kitle örgütleri, platformlar ve tematik çalışma yürüten tüm yapıları kapsar. Sivil toplumun, siyasetin ve idarenin tüm uygulamalarını denetlemesi doğasının gereğidir. Sivil toplum sadece karar alıcılara yönelik baskı gruplarından ibaret olmayıp denge ve denetleme görevini de katılımcı demokrasinin gereği olarak yerine getirir. Sivil toplumun niteliğinin artması için gerekli yasal altyapı kurularak genişletilecektir. Sivil toplum örgütlerinin demokratik değerler ve evrensel hukuk standartlarına uygun bir biçimde faaliyet sürdürebilmesinin önünü açarak sivil toplumun, karar alıcılar ve ilgili kurumlar ile işbirliği sağlanacaktır. Yerel yönetimlerden yasama organına kadar toplumsal tüm meselelerde karar alma süreçlerine sivil toplumun etkin katılımının sağlanacağı bir mekanizma geliştirilecektir.