KAMU YÖNETİMİ

-Kamu Yönetimi Anlayışımız

Kamu yönetimi anlayışımız; çağdaş, liyakat esaslı, şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkelerine dayanmaktadır. Kamuya alımlarda ihtiyaçlar doğru belirlenerek verimlilik ilkesi ön planda tutulurken vatandaşın ihtiyaçlarına çözüm üreten, bürokratik engelleri ortadan kaldıran ve teknolojiyi maksimum şekilde kullanan bir anlayışı hayata geçireceğiz. Etkin, kolay erişilebilir ve vatandaşların memnuniyetine dayalı bir kamu yönetim sistemi için tüm kurumları da içine alan bir reformu hayata geçirmeyi taahhüt ediyoruz.

-Merkezi Yönetim

Kamu kurumlarında siyasi iradenin atayabileceği yöneticiler üst yönetim organları ile sınırlandırılacaktır. Diğer bütün yöneticiler fırsat eşitliği ve objektif kriterler ile oluşturulan terfi sistemi neticesinde belirlenecektir. Bu terfi sisteminde hizmet, eğitim ve yazılı sınav araçları kullanılırken mülakat ile işe alım ve terfi mutlak surette yasaklanacaktır. Kamu çalışanı işe girdiğinde hangi koşullarda, kaç yıl sonra hangi kademeye geleceğinin kariyer planını yapabilecek ve bunun güvencesi devlet olacaktır.

-Yerel Yönetim

Yerel yönetimlerde katılımcılık ve doğrudan demokrasi araçlarını etkinleştirerek valiliklerin denetim görevi yaptığı, karar alıcıların yerelden belirlendiği, yatırım ve ihtiyaçların yereldeki organlarca belirleneceği bir modeli esas alıyoruz.

İl genel meclisleri aracılığıyla yurttaşların siyasal katılımı ve sivil toplumun da danışma ve denge-denetleme görevi gördüğü bir model için yasal altyapıyı kuracağız. Yerel yönetimlerce sunulan kamu hizmetlerinde bürokrasi azaltılacak, vatandaşların etkin ve öngörülebilir süre ve maliyetle hizmet alması sağlanacak ve vatandaşların karar alma süreçlerine katılımının önündeki engeller ortadan kaldırılacaktır.