Eşitlik

EŞİTLİK

Eşitlik, özgür birey ve demokratik toplum için tayin edici bir temel değerdir. Eşitsizliklerin derin olduğu toplumlarda özgürlükler güçlü olamaz, demokrasi iyi işleyemez. Temel eşitlik talebi siyasal eşitliktir yani yasalar önünde ve devletin işlemleri karşısında yurttaşların aynı haklara sahip olmasıdır. Türkiye’nin Sesi Partisi tüm bireylerin eşit haklara sahip olmasının yanında kanunlar ve yasalar karşısında hiçbir kişi, sosyal sınıf, kurum ve zümrenin farklı bir muameleye tabi olmamasının güvencesini verir. Yasalar karşısında eşitlik algısının zedeleneceği hiçbir durumun içinde bulunmaz, maşeri vicdanın kabul etmeyeceği sonuçların oluşmasına toplumsal barışın örselenmemesi adına müsaade etmez. Toplumsal algı ve hafızada eşitsizlik ve haksızlık intibaı yaratacak hiçbir fiile karşı pozitif ayrım içinde olmaz. Türkiye’nin Sesi Partisi yasalar önünde ve yargı uygulamaları karşısında yurttaşların karşı karşıya kaldığı haksız ve adaletsiz sonuç üreten uygulamalara son verecektir. İnsanlar asla aynı değildir. Eşitlik talebi, insanların aynı olduğu iddiası değildir. Sadece kadın ve erkek değil, her birey farklıdır. Sadece cinsiyet ve biyolojik olarak değil, sadece derisinin rengi veya etnik köken olarak değil; yetenekleri, hayata başlama koşulları, maddi durumu, ailesinin sosyal konumu da dâhil pek çok açıdan birbirinden farklıdır. Eşitlik talebi, insanların farklı olduğu kabulünden başlar ve her türlü farklılıkları nedeniyle insanların hayatta karşılaştıkları zorlukların en aza indirilmesini ister. Eşit yurttaşların hepsi aynı değere ve öneme sahiptir. O nedenle kadın ve erkek arasındaki biyolojik farklıktan ileri gelen engeller kaldırılmalı ve cinsiyet eşitliği sağlanmalıdır. Eşit yurttaşlar arasında her türlü toplumsal konum ve statü farklılığından ileri gelen engeller ve imtiyazlar kaldırılmalı ve sosyal eşitlik sağlanmalıdır. Eşit yurttaşların toplum içinde yükselme ve yeteneklerini kullanma yolları, herkese eşit koşullar altında açık olmalı ve fırsat eşitliği sağlanmalıdır. Sonuç olarak toplumun sahip olduğu zenginlik adil şekilde dağıtılmalı ve iktisadi eşitlik sağlanmalıdır. Siyasal, sosyal ve fırsat eşitliğinin sağlanmış olması, toplum içinde önceden mevcut eşitsizliklerin büyük ölçüde aynen devam etmesini ve kendini yeniden üretmesini engellemeye yetmez. Bu nedenle toplum içindeki gelir ve servet farklılıklarının hakça dağılımı sağlanmalıdır.
Eşitlik, insanların farklı olduğunu reddetmediği gibi toplumda tekdüzeliği de hedeflemez. Tam aksine bireyler arasındaki farklı özelliklerin daha güçlü bir şekilde kendini ortaya koymasının yolunu açar; çeşitliliği ve çoğulculuğu arttırır. Çünkü eşitlik, bireylerin yeteneklerini ve kimliklerini geliştirme ve tercihlerini özgürce yapabilme olanaklarını arttırır. Partimiz, “eşitlik” talebini çoğulcu ve güçlü toplumun yolunu açan en hayati değerlerden birisi olarak kabul eder. Eşitliğin aynı zamanda özgürlükleri güçlendiren bir yönü vardır. Çünkü bireyin özgür tercihlerde bulunabilmesi için sadece siyasal haklarının güvence altına alınması yetmez, aynı zamanda yeterli maddi olanaklara ve sosyal güvenceye sahip olmasını dagerektirir. Cinsiyet eşitliği sosyal ve iktisadi eşitliğin de sağlanmasını gerektirir. Özgürlük ve eşitlik beraberce güçlü toplumun iki büyük güvencesidir. Türkiye’nin Sesi Partisi eşitlik talebini çoğulcu ve güçlü toplumun yolunu açan en hayati değerlerden birisi olarak kabul eder.