Siyasi Partiler ve Sivil Toplum

Siyasi Partiler ve Sivil Toplum -Siyasi Partiler Kanunu Mevcut Siyasi Partiler Kanunu ile partiler; merkeziyetçi, lider odaklı ve üyelerin iradesini delegelere bağlayan temsilî bir kurum noktasındadır. Partimiz yerel ve doğrudan…

Ekonomi

EKONOMİ Dünya genelinde insanların adil bölüşümden uzak bir şekilde yoksulluk ve sömürü düzeninde yaşaması insan olmaktan gelen haklarını kullanmasına engeldir. Bilim ve teknolojideki gelişmeler insan emeğini değersizleştirerek üretimden aldığı payını…

Temel Hak ve Özgürlükler

Temel Hak ve Özgürlükler -Fikir, İfade, Basın Özgürlüğü ve Gösteri Hakkı Fikir, ifade ve basın özgürlüğü bir rejimin demokratik karakterini yansıtan en önemli göstergedir. Eleştiri hakkı, gösteri yürüyüşü ve protesto,…

Dış Politika ve Uluslararası İliştiler

Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler DIŞ POLİTİKA VE ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER Partimizin dış politika ilkeleri ve bölgesel düzeydeki yaklaşımları şu şekilde olacaktır; Barışçıl dış politika araçlarını çeşitlendirmek ve güçlendirmek; Çok…

Eşitlik

EŞİTLİK Eşitlik, özgür birey ve demokratik toplum için tayin edici bir temel değerdir. Eşitsizliklerin derin olduğu toplumlarda özgürlükler güçlü olamaz, demokrasi iyi işleyemez. Temel eşitlik talebi siyasal eşitliktir yani yasalar…

Kürt Sorununun Çözümü

KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ Kürt sorununun nihai çözümü demokrasi ve özgürlüklerde saklıdır. Gönüllü beraberliği ve birlikte yaşamı sağlamanın en kalıcı yolu ve 21. yüzyılda Türkiye için mümkün olan tek yolu budur.…

Demokrasi

Demokrasi Hukuk devleti, devletin birey karşısındaki gücünün sınırlanmasının kabul gördüğü devlettir. Türkiye’nin Sesi Partisi, tüm kurum ve kurallarıyla demokrasinin toplumsal düzen olmasının mücadelesini yürütür ve demokrasiyi savunur. Demokrasi, halkın egemenliğine…

Kamu Yönetimi

KAMU YÖNETİMİ -Kamu Yönetimi Anlayışımız Kamu yönetimi anlayışımız; çağdaş, liyakat esaslı, şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkelerine dayanmaktadır. Kamuya alımlarda ihtiyaçlar doğru belirlenerek verimlilik ilkesi ön planda tutulurken vatandaşın ihtiyaçlarına çözüm üreten,…

Sosyal Politikalar

SOSYAL POLİTİKALAR -Sağlık Hizmetleri Erişilebilir, sağlık altyapısını güçlendiren, hasta memnuniyetini arttıran, tıp çalışanlarının özlük haklarını ve çalışma standartlarını iyileştiren politikalar; tüm paydaşların aktif katılımı da sağlanarak hayata geçirilecektir. Özellikle son…

Çevre ve Şehircilik

ÇEVRE VE ŞEHİRLEŞME Kentleri ve kırsal yerleşmeleri, sadece toplumun sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel gelişmişliğini ve kalkınmışlığını yansıtan yerler olarak değil; aynı zamanda kalkınmanın ve gelişmenin itici güçleri olarak görüyoruz.…